Toetused


Toetus: Innovatsiooniosak

Summa: 3960€

Projekti nimetus: Pernauer kali

Projekti number: EU52442

Periood: 01.07.2018 – 31.12.2018

Lühikirjeldus: Kaljaretsepti loomine.
Eesmärk: Projekti eesmärk on välja töötada kalja tootmine koostöös läheduses asuvate leiba küpsetavate pagaritöökodadega, et kasutada ära nende tootmisest üle jäävat leiba kalja valmistamiseks. Tootmisest üle jääva leiva kvaliteet on varieeruv ja üle jääva leiva ettevalmistamise tehnoloogia vajab täiendavat uurimist, projekti läbiviimiseks kaasatakse TFTAKi kompetents, et leida koostöös sobivaimad fermentatsiooni starterterid ja määrata fermentatsioonil tekkivad ühendid kvaliteetse kalja tootmiseks.

Tulemus: Projekti tulemusena valmisid neli kalja baasretsepti koos tehnilise kirjeldusega.


Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetus: Ettevõtte starditoetus

Summa: 15 000€

Projekti nimetus: Pernauer pruulikoda

Projekti number: 2014-2020.5.01.18-0826

Periood: 1.12.2018 – 30.11.2020

Lühikirjeldus: Pernauer OÜ 60 000 l aastatootlusega pruulikoja rajamine Pärnus Rehepapi 28.

Tulemus: Projekti tulemusena on Pärnusse rajatud pruulikoda ja loodud kaks töökohta.