EAS toetused

Toetus: Innovatsiooniosak

Summa: 3960€

Projekti nimetus: Pernauer kali

Projekti number: EU52442

Periood: 01.07.2018 – 31.12.2018

Lühikirjeldus: Kaljaretsepti loomine.

Eesmärk: Projekti eesmärk on välja töötada kalja tootmine koostöös läheduses asuvate leiba küpsetavate pagaritöökodadega, et kasutada ära nende tootmisest üle jäävat leiba kalja valmistamiseks. Tootmisest üle jääva leiva kvaliteet on varieeruv ja üle jääva leiva ettevalmistamise tehnoloogia vajab täiendavat uurimist, projekti läbiviimiseks kaasatakse TFTAKi kompetents, et leida koostöös sobivaimad fermentatsiooni starterterid ja määrata fermentatsioonil tekkivad ühendid kvaliteetse kalja tootmiseks.

Tulemus: Projekti tulemusena valmisid neli kalja baasretsepti koos tehnilise kirjeldusega.